Nepřihlášen
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem:
portál www.vsevedi.cz vlastník (Michal Zubík, IČ 88865169),(příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce
Prohlášení správce o ochraně osobních údajů:
Portál vsevedi.cz klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci portálu, mlčenlivost zaměstnanců a spolupracovníků, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely.

Pokud si nebudete přát již shromažďovat Vaše osobní údaje nebo jen některé z nich stačí se ozvat někomu z našich pracovníků a Vaše údaje budou z registru vymazány.